Regulamin serwisu wypożyczalni i sklepu.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI STROJÓW TEATRU JEDNEJ MINY W KRAKOWIE

 1. Osoby korzystające z usług wypożyczalni posiadają możliwość wypożyczenia strojów będących na stanie wypożyczalni.
 2. Warunkiem wypożyczenia stroju jest podanie imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz złożenie podpisu potwierdzającego odbiór stroju.
 3. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju do wypożyczalni.
 4. Strój wypożyczany jest na okres 3 dni, a usługa wypożyczenia rozpoczyna się z chwilą przekazania kostiumu osobie wypożyczającej kostium. Termin zwrotu może zostać zmieniony, po wcześniejszym ustaleniu innych warunków wypożyczenia stroju.
 5. Opłata za wypożyczenie ustalana jest według obowiązującego cennika na stronie internetowej sklep.jednamina.pl. Na czas wypożyczenia stroju może być pobierana zwrotna kaucja w wysokości 100,00 zł za jeden kostium.
 6. Pobierana kaucja stanowi zabezpieczenie finansowe wypożyczalni na wypadek braku zwrotu stroju, zwrotu w stanie niekompletnym lub pokryciu wszelkich kosztów przywrócenia do stanu pierwotnego.
 7. Wypożyczone stroje należy zwrócić w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku do stanu, w jakim zostały wypożyczone.
 8. W przypadku niedokonana zwrotu stroju bądź zniszczenie lub uszkodzenia stroju wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość aktualnej ceny stroju bądź pokryć koszty naprawy lub przywrócenia go do stanu pierwotnego.
 9. Do zawarcia usługi wypożyczenia wystawiana jest karta wypożyczenia stroju, na której widnieją dane wypożyczalni, wymagane dane wypożyczającego, data wypożyczenia stroju, ustalona data zwrotu, opłata za wypożyczenie i wysokość wpłaconej kaucji oraz opis stroju. Wypożyczający otrzymuje kopię potwierdzenia, oryginał pozostaje w wypożyczalni.
 10. Usługa wypożyczenia możliwa jest po złożeniu podpisu na karcie wypożyczenia stroju.
 11. Zabrania się przerabiania, prania, prasowania kostiumów.
 12. Wypożyczenie kostiumu oznacza pełną akceptację regulaminu.
wypozyczalnia strojow w krakowie
Shopping Cart